back to Homepage

6 câu hỏi bạn ngại hỏi khi ở quán cafe

6 câu hỏi bạn ngại hỏi khi ở quán cafe

6 câu hỏi bạn ngại hỏi khi ở quán cafe

Những câu hỏi bên dưới hết sức quen thuộc trong đầu bạn nhưng có ai dám hỏi khi vào quán cafe? Và điều đặc biệt là những người am hiểu cafe, những barista hoặc những người làm trong ngành cafe cũng chưa biết hết các câu trả lời của nó. Infographic dưới đây sẽ hết sức cần thiết cho những ai yêu cafe, có sở thích uống cafe và muốn tìm hiểu thêm về cafe. Hãy cùng Coffee Tree nâng tầm kiến thức cafe nguyên chất hằng ngày nào

  1. Sự khác nhau giữa Rang đậm và Rang nhạt?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2a

2) Sư khác nhau giữa Arabica và Robusta?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2b

3) Sự khác nhau giữa Espresso và Drip?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2cb

4) Sự khác nhau giữa Latte và Cappuchino?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2cb

5) Sự khác nhau giữa cafe Latte và cafe Au Lait?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2da

6) Sự khác nhau giữa Espresso và Expresso?

6-cau-hoi-ban-ngai-hoi-khi-vao-quan-cafe-2db

Back to Homepage

go back to the top