Coffee tree đạt danh hiệu thương hiệu thực phẩm Việt Nam 2013

“ Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam “ là chương trình được tổ chức thường niên dưới hình thức khảo sát và bình chọn để tìm ra các sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm. Nhiều năm liền, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trên cả nước . Đây là một hoạt động sâu rộng trong ngành và toàn xã hội, có ý nghĩa thiết thực, có lợi ích lâu dài cho cộng đồng .Chương trình được tổ chức thường niên dưới sự phối hợp của Ủy Ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Việt Nam ( Ủy Ban Codex ), Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe . 

Chương trình vừa tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và áp dụng các quy trình quản lý để đưa ra thị trường những sản phẩm mới, cải tiến có chất lượng cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời cũng nhằm giới thiệu, quảng bá với người tiêu dùng những sản phẩm thực phẩm có thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, thúc đẩy, hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam “ .

coffee tree đạt thương hiệu thực phẩm Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *