Phần 9: Công Thức Tăng Doanh Thu Quán Cafe.

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree

Trong kinh tế và tài chính, có rất nhiều các khái niệm, công thức liên quan tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Nhưng với quy mô một quán cà phê vừa phải thì bạn chi cần nắm bắt những công thức cơ bản nhất, rõ ràng nhầt. Việc làm kinh doanh thực chất cần rõ ràng và đơn giản để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tăng doanh thu quán cafe với điểm hòa vốn

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree

Cơ bản nhất, điểm hòa vôh chính là điểm khi doanh thu bằng vói chi phí. Nghĩa là các khoản thu sẽ vừa đủ để bù đắp các khoản chi.

Công thức toán học của điểm hòa vốn là:

Doanh thu – chi phí = 0

Doanh thu là tổng số tiền bạn thu vào từ tất cả nguồn thu trong một tháng hoạt động kinh doanh của quán cà phê như tiền bán đổ ăn thức uống, tiền thu từ việc tổ chức các sự kiện, tiền thu từ việc cho thuê quán chụp hình và các nguồn thu khác

Chi phí là tổng số tiền bạn bỏ ra trong một tháng để đảm bảo sự hoạt động của quán. Xin xem lại mục Chi Phí Cơ Bản Của Tháng Hoạt Động để nắm được danh sách các chi phí cơ bản cho một tháng hoạt động của quán.

Giả sử chỉ phí một tháng hoạt động của quán cà phê của bạn là 75 triệu đồng. Vậy doanh thu tại điểm hòa vốn của bạn cũng sẽ là 75 triệu.

Tại điểm hòa vốn này, xét trên phương diện một tháng hoạt động này, bạn không kiếm được lợi nhuận, cũng không lỗ tiền. Bạn hòa vốn.

Về mặt tài chính, đây là một điểm quan trọng cho phép bạn ước tính doanh thu cần có được trong một ngày để đảm bảo bạn không lỗ tiền trong một tháng kinh doanh.

Về mặt thực tế, đây là một tin mừng vì ít nhất mô hình kinh doanh của ban đã có thể có chỗ đứng trên thương trường và có tính khả thi nhất định. cà phê đã có thể “tự nuôi”!

KINH PHÍ CHUẨN BỊ MỞ QUÁN CAFE CHO NGƯỜI MỚI <– BẤM ĐÂY

Tăng doanh thu quán cafe và lợi nhuận cao

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree
Lợi nhuận = doanh thu – chi phí

Lợi nhuận chính là số tiền bạn để dành ra được từ hoạt động kỉnh doanh của quán sau khi đã trừ hết các chỉ phí Hen quan tói hoạt động của quán trong tháng,

Về mặt toán học, khi doanh thu lớn hơn chi phí, lợi nhuận sẽ lớn hơn 0, bạn có tiền lời. Nhưng khi doanh thu nhỏ hơn chi phí, lợi nhuận sẽ bé hơn 0, bạn chịu lỗ của tháng.

Khi bạn có tiền lời (lợi nhuận lớn hơn 0), bạn có thể lấy một phần lợi nhuận ra chia cho những người góp vốn (nếu có 2 người góp vốn trở lên) và đế lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư hoặc thêm vào quỹ dự phòng của quán. Ti lệ tách hai khoản này trong lợi nhuận có thể là 70% (chia cho người góp vốn) – 30% (tái đầu tư, lập quỹ dự phòng).

Tăng doanh thu quán cafe rút ngắn điểm hòa vốn

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree

Giả sử hàng tháng bạn kinh doanh có lời, lợi nhuận lớn hơn 0.

Thời gian hoàn vốn = vốn đã sử dụng/lợi nhuận

Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian ước tính bạn sẽ thu lại phần tiền vốn đã bỏ ra để thực hiện kinh doanh với giả thiết hoạt động của quán đều đặn (lợi nhuận bạn kiếm được hàng tháng là như nhau). Vốn thực đã sử dụng là tổng số tiền bạn đã thực chi cho quá trình thiết lập và tiến hành hoạt động của quán cà phê.

Giả sử tổng số tiền bạn đã sử dụng đến nay là 700 triệu đồng. Hàng tháng sau khi trừ đi chi phí, quán cà phê cho bạn lợi nhuận là 35 triệu đổng. Vậy thời gian bạn cần để thu lại số tiền bạn đã bỏ ra là 700 (triệu)/ 35 (triệu) = 20 (tháng).

KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CAFE THÌ NÊN TRÁNH NHỮNG ĐIỀU NÀY <– BẤM ĐÂY

Tăng doanh thu quán cafe bằng cách gia tăng dòng tiền hằng tháng

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree

Dòng Tiền Hàng Ngày là một khái niệm Dòng Tiền được đơn giản hóa.

Khái niệm Dòng Tiền là để chỉ sự khác biệt về số tiền mặt của một tài khoản (két tiền quán cà phê của bạn) giữa thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của một chu trình thòi gian.

Nếu ta chọn chu trình thời gian là một ngày thì Dòng Tiền trong giả thiết này chính là sự khác biệt về số tiền mặt trong két của quán cà phê lúc mới mở cửa quán và lúc đóng cửa quán. Đây chính là Dòng Tiền Hàng Ngày của quán.

Giả sử lúc mới mở cửa của ngày thứ nhất, trong két của quán có 500 ngàn đồng (dành cho việc trả lại tiền lẻ cho khách, mua các nguyên vật liệu tươi cần trong ngày…).

Trong ngày quán thu tổng cộng là 3 triệu đồng và chi hết 1 triệu 500 ngàn. Vậy dòng tiền vào là 3 triệu, dòng tiền ra là 1 triệu 500 ngàn, tiền có lúc ban đầu là 500 ngàn, cuổỉ ngày số tiền có trong két là:

500 ngàn + 3 triệu -1 triệu 500 ngàn = 2 triệu đồng

Nếu bạn không lây bớt tiền ra khỏi két, lúc mới mở cửa của ngày thứ hai, trong két sẽ có 2 triệu đồng. Trong ngày thứ hai, tiền thu của quán là 4 triệu, tiền chi của quán là 3 triệu. Vậy dòng tiền vào là 4 triệu, dòng tiền ra là 3 triệu. Số tiền trong két có vào cuối ngày là:

2 triệu + 4 triệu – 3 triệu = 3 triệu

Dòng Tiền là khái niệm quan trọng cho bạn biết số tiền thực sự (tiền mặt) mà bạn thực sự nắm giữ. Lí do chúng ta có khái niệm này là đê phân biệt với những tài sản không phải tiền mặt có tính thanh khoản (tính quy đổi thành tiền mặt) thấp (ví dụ máy móc, thiết bị…) và các khoản nợ, cũng như các khoản là nghĩa vụ phải chi trả.

Nguyên Tắc sống Còn “Hoạt Động Trong Kinh Phí Cho Phép”

tang-doanh-thu-quan-cafe-coffee-tree
Tăng doanh thu quán cafe – coffee tree

Tôi phải để “Hoạt Động Trong Kinh Phí Cho Phép” thành một mục riêng để nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc này.

Đây là nguyên tắc tối cần thiết để duy trì sự khỏe mạnh của một mô hình kinh doanh. Bạn buộc phải bám sát theo kế hoạch kinh doanh và dự trù tài chính. Nói tóm lại, nguyên tắc này chính là sức bền của quán cà phê trên đường chạy dài có tên gọi “thương trường kinh doanh”.

Việc cung cấp cho mỗi một loại chỉ phí trong hoạt động của quán một giới hạn (một khoản tiền) nhất định sẽ cho phép bạn đảm bảo độ ổn định của 1 hoạt động kinh doanh trong tháng. Các giới hạn này không phải là bất biến.

Nghĩa là, bạn vẫn có thể thay đổi chúng, điểu chỉnh chúng trong quá trình 1 điều hành quán cà phê cho sát vói thực tế và nhu cầu cụ thể phát sinh. Nhung tất cả sự thay đổi cẩn có lí do chính đáng và nên được chuâh bị trước.

Ví dụ, chi phí marketing hàng tháng tôi sử dụng cho quán khoảng 2 triệu đồng và chi phí trang trí khoảng 500 ngàn đồng. Nêu tháng đó là tháng 12 có dịp Giáng Sinh, tôi cần chú trọng tới quà tặng cho khách, khuyến mại cho khách và cần phải trang trí cho quán thật đẹp để tinh thần khách hàng phấn chấn vui vẻ.

Khách hàng vì thế sẽ yêu quý quán cà phê của tôi hơn. Do đó, tôi có thể nâng khoản kinh phí dự trù cho marketíng trong tháng 12 lên 4 triệu đồng và kính phí dự trù cho việc trang trí lên 2 triệu đồng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh kinh phí dự trù cần phải xuất phát từ thực tế nhu cầu chính đáng và khả năng đem lại doanh thu cao hơn để bù đắp cho chi phí.

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT CHO QUÁN CAFE <– BẤM ĐÂY

Nêu bạn tăng dự trù kinh phí lên thật cao nhưng không đảm bảo khoản thu để bù đắp vào số tiền sẽ bỏ ra, hoặc tạo ra được lợi ích nổi bật dành cho khách hàng, đó sẽ là một quyết định kinh doanh tồi của bạn! Khi có quá nhiều quyết định kinh doanh tôi, bạn sẽ bước tới sự sụp đổ của mô hình, kế hoạch kinh doanh nhanh hơn!

Coffee Tree Và Quà Tặng Hơn 100 Công Thức Pha Chế Gửi Đến Bạn Đọc.

Bấm đây để nhận miễn phí hơn 100 công thức pha chế trong ngành đồ uống

Kênh Youtube của Coffee Tree Hướng Dẫn Về Pha Chế Các Loại Thức Uống Tổng Hợp Hot Tại Thị Trường Việt Nam.

Nếu Như Các Bạn Thấy Video,Bài Viết Hay Thì Đừng Quên Cho Coffee Tree 1 SubcribeChia Sẻ Đến Với Những Người Cần Công Thức Pha Chế Trong Ngành Đồ Uống.

Đồng Thời Hãy Bình Luận Các Món Uống Mà Bạn Muốn Biết Cách Pha Chế Bên Dưới Nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *