back to Homepage

Tại Sao Hạt Coffee Phải Được Rang ( Why We Roast Coffee Beans )

Tại Sao Hạt Coffee Phải Được Rang ( Why We Roast Coffee Beans )

 

Coffee beans are the seeds of the cherries of the coffee tree. Each cherry typically contains two beans whose flat

sides face each other. When steeped in hot water, raw or “green,” coffee beans offer little in the way of what one might relate to as coffee taste and aroma.

 

Roasting green coffee creates myriad chemical changes, and breakdown of the production thousands of compounds, and, the the development of beautiful flavors when the beans are ground and steeped in hot water its many effects, roasting causes beans to

+ Change in color from green to yellow to tan to brown to black.
+Nearly double in size.
+Become half as dense.
+Gain, and then lose, sweetness.
+Become much more acidic. Develop upwards of 800 aroma compounds.
+Pop loudly as they release pressurized gases and water vapor.

The goal of roasting is to optimize the flavors of coffee’s soluble chemistry. Dis- solved solids make up brewed

coffee’s taste, while dissolved volatile aromatic compounds and oils are responsible for aroma. Dissolved solids, oils, and suspended particles, primarily fragments of bean cellulose, create coffee’s body.

lt’s important to pick coffee cherries, when ripe Coffee beans covered in mucilage from inside to maximize sweetness and acidity the coffee cherry

Hạt nhân cà phê là hạt giống của cây cà phê. Mỗi trái thường chứa hai hạt nhân có mặt phẳng với nhau. Khi đun sôi trong nước nóng, cà phê chín hoặc “xanh” cung cấp cho bạn hương vị cà phê và mùi thơm.

Hạt Cà phê rang lên sẽ tạo ra vô số những thay đổi về thành phần hóa học, là sự phá vỡ hàng ngàn hợp chất, và sự phát triển của hương vị tuyệt vời khi hạt được xay ra và ngâm trong nước,
Hạt rang lên dẫn tới

+ Thay đổi màu từ xanh sang vàng sang màu nâu sang màu nâu.
+ Gần gấp đôi kích thước.
+ còn lại một nửa mật độ của hạt.
+ Đạt được và sau đó mất đi vị ngọt ngào.
+ Trở nên nhiều axit hơn. Phát triển hơn 800 hợp chất thơm.
+Tiếng nổ lơn trong khi rang là sự thải ra khí (CO2) và hơi nước.

Mục đích của rang là để tối ưu hóa hương vị của hợp chất hoà tan trong cafe. Các chất rắn hòa tan tạo thành hương vị của cà phê pha trộn, trong khi các hợp chất dầu thơm hòa tan dễ bay đảm nhiệm tạo ra mùi thơm. Chất rắn hòa tan, dầu, và các hạt lơ lửng, chủ yếu là các mảnh của xenlulozơ, tạo ra phần rắn của cà phê.

Điều quan trọng là chọn cà phê, khi cà phê chín hạt cafe chua được bọc trong chất nhầy từ bên trong để tối đa hóa vị ngọt và độ chua của hạt cafe

Back to Homepage

go back to the top