Xác nhận đăng ký Ebook

check-circle-o

Bạn đã đăng kí thành công! Hãy làm theo những bước sau đây để nhận Ebook!

envelope-o

Bước 1

Truy cập Email của bạn

Đăng nhập hộp thư mà bạn đã điền để đăng ký Ebook miễn phí

envelope-open-o

Bước 2

Mở Email mà chúng tôi gởi

Tìm Email của chúng tôi gởi cho bạn. Nó có tiêu đề là “Vui lòng xác nhận…” và được gởi bởi email “info@coffeetree.vn“.

hand-pointer-o

Buớc 3

Click vào email đăng kí

Click vào đường link “Xác nhận đăng kí” ở trong email để nhận ebook hấp dẫn này ngay lập tức